O nás‎ > ‎

Orgány spolku

Slovo úvodem                Poslání, vize a cíl                 Orgány spolku 


Právní forma: spolek

Orgány:

Nejvyšším orgánem spolku je Valná hromada, která rozhoduje o změně stanov, o volbě a odvolávání členů rady, o zániku sdružení, a koná se jednou za rok.

Výkonným orgánem a statutárním orgánem je Rada, kterou je oprávněna zastupovat předsedkyně. Předsedkyně Radu svolává a řídí, popř. si určí svého zástupce.

Předsedkyně je členkou Rady spolku a je volena valnou hromadou.


Členové Rady spolku jsou:

Zdeňka Hrdinová Ronzová, 

Mgr. Dita Špačková, 

Mgr. Michaela Walter.


Předsedkyně spolku: Mgr. Michaela Walter,

Místopředsedkyně spolku: Zdeňka Hrdinová Ronzová.

 


Comments