O nás‎ > ‎

Poslání, vize a cíl

Slovo úvodem                Poslání, vize a cíl                 Orgány spolku 


Náš spolek svoji činnost zaměřil především k mateřskému centru Poználkov, které vytváří pro děti a dospělé:

 • prostor pro sdílení a seberealizaci v tvůrčí, vzdělávací i duchovní oblasti,
 • pestrý, komplexní program jak pro rodiče i prarodiče; tak pro děti v malé herničce vybavené hračkami,
 • přátelskou atmosféru.

Mateřské centrum podporuje a posiluje:

 1. osobnost a zdravé sebevědomí dítěte,
 2. prožívání vlastní jedinečnosti ženy - maminky, muže – tatínka,
 3. rodinné vztahy a rodinu jako důležitou součást života člověka,
 4. vytváření přirozené komunity.

Pravidelný program mateřského centra obsahuje nebo bude zacílen na:

 •  vzdělávání, rekvalifikace či doškolování,
 •  výtvarnou činnost,
 •  hudební výchovu,
 •  ekovýchovu,
 •  tělesnou aktivitu (plavání s dětmi, cvičení aj.)
 •  jazykovou přípravu (jak rozvoj mateřského jazyka, tak cizích jazyků, zejm. angličtiny)
 • a další kulturní a společenské vyžití dospělých i dětí.

 

Součástí aktivity je i pořádání akcí pro širší veřejnost (dílničky, výstavy, karnevaly, oslava narozenin MC, Mikulášská atp.), bazarů dětského ošacení, hraček a vybavení, či jiná výpomoc sociálně potřebným mladým rodinám. MC je místem přirozené integrace maminek, tatínků a dětí do většinové společnosti.

Svou existencí chceme přispět k tomu, aby bylo mateřství ve větší vážnosti, aby se ženy rozhodovaly využít celé rodičovské dovolené, aby během ní nestrádaly a děti, aby prožily první léta svého života ve tvořivém inspirujícím prostředí.

 

Vize: HLEDEJ A NALÉZEJ ...

 

Cíl:

Chceme vytvářet pro všechny aktivní občany na Loučeni veřejný prostor, kde je realizován všestranný a různorodý rozvoj jednotlivých členů rodiny a pomoc rodinám obecně. Zaměřujeme se na vzdělávání dětí a rodičů na mateřské dovolené.

V rámci komunitní práce začleňujeme do loučeňské komunity nejen místní občany, nově přistěhované, ale i občany z přilehlých obcí. Chtěly bychom navázat na dobrou praxi z minulosti, kdy Loučeň byla střediskovou obcí se všestrannou sociální a kulturní vybaveností. Vítáme spolupráci se seniory, zdravotně postiženými a ostatními neziskovými organizacemi.

Mateřské centrum Poználkov se ztotožňuje s filozofií, že určující silou pro způsob myšlení a jednání každého člověka je aktivizace, rozvoj a posilování pozitivních vlastností. Vnímání krásy v nás i kolem nás s trochou pokory a úcty k životu je cesta ke kvalitnějšímu životu jak jednotlivců, našich dětí, rodičů i těch, kteří jim věnují svůj čas a sdílí s nimi své poznání, tak i celé společnosti.

Comments