Miniškolka v Poználkově

Miniškolka je tvořena dětmi různého věku. Funguje 5 dní v týdnu, po dohodě i 7 dní v týdnu.

Doba pobytu dítěte je určena v individuálním vzdělávacím programu (dále „IVP“). Každé dítě si vybírá svého asistenta.

Každý asistent má svoji dětskou skupinu, které se věnuje buď ve své domácnosti nebo na půdě Poználkova. V rámci miniškolky funguje i doprovázení dítěte do Poználkova či jinam na Loučeni.

Asistenta si vybírají ve spolupráci s Poználkovem rodiče dítěte, aby doprovázel dítě a zajišťoval veškerou potřebnou péči během aktivit v IVP.

Obsah a pravidla IVP:

 • s každým rodičem je za přítomnosti asistenta IVP a koordinátora IVP sepsán individuální půlroční a měsíční plán dítěte, 
  který se podle potřeby při dalších setkání reviduje a doplňuje,
 • o vhodnosti zařazení dítěte do IVP v určitém věku rozhodují po konzultaci s koordinátorem IVP rodiče dítěte,
 • změnami prostředí a socializací dítěte do skupiny dětí se rozšiřuje jeho společenské povědomí a uvědomění si vlastní role
  a jedinečné osobnosti.
 •  IVP klade důraz na jazykové vzdělávání dítěte,
 •  dítě je provázeno asistentem IVP, který plně respektuje jeho individualitu na základě navázání důvěrného vztahu,
 • možnost vzdělávání dítěte v domácím prostředí asistenta IVP,
 •  v průběhu IVP je možno změnit asistenta IVP bez udání důvodu.

Tety na hlídání a doprovázení (asistenti IVP): Zdeňka Hrdinová Ronzová, Martina Kudibalová, Vendula Kudibalová

Cena hlídání: 80 Kč/60 min

Cena za doprovod do nebo z (1 cesta): 50 Kč (cena zahrnuje pojištění dítěte)

Cena permanentky v rámci jógy pro dospělé pro 1 dítě s 10ti vstupy na hlídání: 800 Kč (1 vstup...80 Kč/1,5 h). Permanentka na hlídání je přenosná v rámci rodiny.


Pro více informací kontaktujte koordinátorku IVP Michaelu Walter na mailu poznalkov@gmail.com

Comments