O nás

                                                                                                                                                                                                              

Slovo úvodem                Poslání, vize a cíl                 Orgány spolku 


Milí malí i velcí,

vítám vás všechny na stránkách Poználkova. Proč právě tohle jméno, ptáte se? Protože poznáním přece všechno začíná... 

Tak proč bychom nezkusili poznat sami sebe? 

Poználkov vznikl z potřeby "poznat" a také oživit a stmelit místní komunitu, rodinu. Je mostem mezi obecním úřadem a dalšími, kteří vědí, že nejbližší okolí je důležitější než to, co se děje na Blízkém východě. Poználkov vznikl na Loučeni v adventním čase roku 2012, aby znovu a znovu objevoval individualitu každého dítěte a inspiroval tak k dalšímu rozvoji nás všechny. 

(Pozn. Podtržené s tučným písmem jsou aktivní odkazy=)

Jak? Je přece tolik způsobů! Děti se v Poználkově mohou (spolu se svými rodiči:) učit poznávat zvukomalebnost naší mateřštiny, zkoušet proniknout i do tajů jiných jazyků Home Sweet English, ale taky nadýchnout se čerstvého vzduchu spolu s lesními skřítky v lesním klubu. který vznikl v říjnu roku 2016 s touhou nabídnout dětem inspirativní, zdravé a motivující prostředí v samém srdci nádherného Svatojiřského lesa, který přímo obklopuje naše domovy na Loučeňsku (okres Nymburk). Pro domácí rodinné počtení tu máme hlavně dětskou anglickou, německou, francouzskou a italskou knihovnuPro zvolnění mysli zejména rodičů je tu joga s Tomem=)

...a to stále ještě nekončíme...!

To taky poznáte na našich rodinných akcích během roku a hlavně na velkolepé prázdninové akci Rok prázdnin.


ROSTEME S NAŠIMI DĚTMI

Přístup k péči a učení v předškolním věku je v Poználkově utvářen ze zkušeností lidí, kteří měli nebo mají k dětem blízko: Maria Montessori, Rudolf Steiner, Naomi Aldort a Jiřina Prekopová. Hodiny v anglické školce jsou pak inspirovány každodenním životem v dětských vzdělávacích centrech na Novém Zélandu, kde jsem měla možnost pracovat. 

Tato centra jsou obdobou mateřských školek a u nás existují už od roku 1972. Těší se dlouhodobě dobrému jménu zejména díky propracovanosti edukačního systému pro nejmenší. Při péči a vzdělávání dítěte je kladen důraz na jedinečnost dítěte, jeho bezpečí, potřeby a plný rozvoj jeho potenciálu.

 

Hledejte a nalézejte v Poználkově spolu s námi. Těšíme se na vás. 

 

Mgr. Michaela Walter

předsedkyně Poználkova, z. s.Náš fejs:)

Etický kodex
http://www.kr-stredocesky.cz/http://www.kudyznudy.cz/

(více viz Lidé)Podřízené stránky (2): Orgány spolku Poslání, vize a cíl