Psychosociální poradenství

Poskytuje potřebné informace, reflexi, motivaci k seberozvoji či aktivnímu řešení krizové situace a možnosti seberealizace všem lidem, kteří se rozhodli přizvat ke svému životu někoho druhého.

Zvláštní důraz klade na řešení otázek, se kterými se potýkají lidé s mentálním postižením a autismem a jejich rodiny, sourozenci a opatrovníci v dětství, v dospělosti, i ve stáří.

Mezi témata, kterým se nevyhýbá, ale bude je s Vámi řešit, patří:

·         zdravotní a sociální péče, sociální podpora v rámci ČR,

·         lidská práva,

·         rodinné a mezilidské vztahy,

·         pracovně-právní vztahy, vztahy na pracovišti,

·         existenciální a spirituální otázky.


Respektované zásady ve vztahu ke klientovi:

-            profesionalita,

-            holistický přístup,

-            otevřené, bezpečné a diskrétní prostředí,

-            nezávislost,

-            respektování přání klienta.

 

Co najdete za dveřmi poradny Poználkova:

-            okamžitou sociální pomoc, pomoc při uplatňování vlastních práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc, při vyplňování formulářů, sestavování dopisů atd., případně též asistenci při jednání na úřadech apod.) či kontaktu na další odborníky v pomáhajících profesích,

-            dlouhodobou sociálně-terapeutickou pomoc prostřednictvím případové práce.

 

Pro více informací kontaktujte Michaelu Walter na mailu poznalkov@gmail.com. 

 

Comments