Supervize

Co to znamená supervize?

•            organizovaná příležitost k reflexi,

•            nadhled“ nebo „nejlepší představa“,

•            prevence proti vyčerpání tzv. BURN-OUT EFEKTU,
POMOC A PODPORA pro ty, kteří sami pomáhají,

•            pomoc v profesním růstu,

•            nedílná součást práce nejen v pomáhajících profesích,

•            součást personálního řízení

nebo

•            samostatná doplňující forma podpory kvality a rozvoje.

 

Také pomáhá:

•         očistit se od negativních emocí, porozumět lépe situaci,

•         řešit konflikty ne agresí či únikem, ale komunikací vedoucí k hlubšímu dorozumění,

•         zachovat si objektivitu,

•         hledat řešení tam, kde mnohdy zůstáváme v psychologické obraně 
a místo obtížné domluvy hledáme viníky a sankce.

 

Co je BURN-OUT EFEKT?

•         stav emočního a tělesného vyčerpání doprovázeného, který se projevuje:

-          ztrátou zájmu o práci,

-          nedůvěrou k druhým,

-          depersonalizaci klientů, zákazníků,

-          ztrátou altruistického postoje,

-          hlubokými depresivními pocity vlastního selhání,

-          nedůvěrou v sebe sama. (Havrdová, 1999)

 

SUPERVIZOR

-          člověk stojící mimo vztah klient, zákazník – pracovník,

-          odborník na vedení poradenského rozhovoru.

 

SUPERVIZANT

-          jednotlivec nebo tým v organizaci, firmě.

CÍL SUPERVIZE

•         řešení konfliktů v týmu,

•         vytváření optimálně fungujícího manažerského týmu,

•         pomoc vedoucím pracovníkům v náročných změnách,

•         vycházet co nejlépe s podřízenými a podřízeným optimálně komunikovat s vedením,

•         snížení stresu,

•         reflexe a podpora v rozhodování o aktuální situaci.

 

Pro více informací kontaktujte Michaelu Walter na mailu poznalkov@gmail.com.

Comments