Dobrovolnictví

ČLENSTVÍ DOBROVOLNICTVÍ ZAMĚSTNÁNÍ

Chtěli bychom Vás přizvat ke spolupráci s námi, protože jak vidět, každé dobré srdce a šikovné ruce jsou vítány a s rozvíjející se činností jsou stále více potřeba.

V současné době můžeme nabídnout tyto oblasti dobrovolné práce:

HERNÍ ASISTENCE

Úkolem herního asistenta je vytvářet prostor dětem pro hru. Hernička se odehrává jak ve vnitřních prostorech, tak na zahradě. Herní asistent spolupracuje s lektory hejbánek a tetami na hlídání. Pozitivní přístup k dětem je vstupní branou k této práci.

V rámci Poználkova lze získat i praxi v sociální oblasti pod odborným vedením a supervizí.

FUNDRAISER vyhledává ve společnosti přiležitosti, jak zafinancovat a podpořit činnost Poználkova. Patří ke klíčovým lidem Poználkova.

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ, tzv. "pro bono", spočívá zejména v oblasti fungování neziskové organizace a personálních záležitostí. Činnost lze samozřejmě rozšířit o poradenství rodinám s dětmi v právní oblasti.

WEBMASTER vytváří ve spolupráci s ostatními v Poználkově webové stránky a spravuje je.

GRAFIK spolupracuje v rámci public relations zejména na grafické podobě loga organizace, webových stránek, propagačních a učebních materiálů atd. K dispozici má mj. materiály ilustrátorky Marcely Walterové, která nám propůjčila své kresby.

Více informací na jednom z našich kontaktů.

Předem děkujeme za Vaši pomoc při hledání spřízněných duší Poználkova.