Jazykové rozcvičky

Řeč a jazyk jsou mimořádně důležité, protože na jejich úrovni závisí úspěšný rozvoj paměti, myšlení, čtení, psaní i schopnost se dorozumět a začlenit se do společnosti. Jazykové rozcvičky nemají ambici nahrazovat práci logopedů. Jsou jen přirozeným tréninkem hlásek v češtině artikulováním, rytmizací a dechovými cvičeními.

PÁR SLOV O NAŠÍ MATEŘŠTINĚ

 • mateřský jazyk se u dítěte vyvíjí do 6. roku,

 • dítě už od narození potřebuje slyšet mluvené slovo, aby se naučilo mluvit,

 • zprvu dítě obsahu slyšeného nerozumí, ale díky častému opakování a mimice, postupně význam slov pochopí,

 • při vlastní mluvě se učí ovládat dech a hospodařit s ním,

 • pohybové hříčky díky motivují a soustřeďují pozornost na mluvenou řeč.

JAK SE VĚNOVAT DOBRÉ ČEŠTINĚ?

 • Používáme krátké říkanky, drobné verše, popěvky. Přímá řeč je nejvhodnější, televize ani cd ji nemohou nahradit, protože je určena dítěti.

 • Začínáme nad obrázky pojmenováním jednotlivých předmětů, později vyprávíme jednoduché pohádky (O Červené řepě, O Palečkovi, O Budulínkovi, O Karkulce atd.) Krom jazyka předáváme lidovou slovesnost našich předků, vracíme se s dětmi k našim kořenům, předáváme naši kulturu.

 • Mluvíme jednoduše a srozumitelně.

 • Omezme hluky a šumy v pozadí.

 • Vytvoříme si rituál – pravidelnou chvilku ke čtení, povídání nad knížkou. Nejlépe v okamžiku, kdy je dítě nejvíce uvolněné, připravené hrát si s mluvidly.

 • Příběhy opakujeme, obohacujeme o nová slova a klademe podnětné otázky atd.

KRÁSNÁ ČEŠTINA NAPOMŮŽE DĚTEM LÉPE PŘIJMOUT CIZÍ JAZYK.

Lektor: Mgr. Michaela Walter