Home Sweet English

Právě učení cizího jazyka je pro naše nejmenší úžasný nástroj nového poznání.

Učení využívá tzv. vtisknutí pomocí stimulace smyslového vnímání a prožitek emocí v jiném jazyce než je mateřština, které vedou dítě k přirozenému harmonickému otevírání dveří zvaných svět. Je probouzeno myšlení bez vnitřního překladu.

Během hodin dochází k navázání krásného, již nesmazatelného vztahu s angličtinou. Celý proces učení probíhá citlivě s ohledem na nízký věk dítěte. Proto hlavními učiteli jsou vedle lektora rodiče či sourozenci, jako přirození učitelé ve světě dítěte a jeho jazyka. Maže se tedy propast mezi původní rodinou dítěte a prostředím, kde je dítě edukováno cizímu jazyku. Rodina je pravidelně inspirována fotografiemi a odkazy na písnicky na FB: Poználkov a Michaela Walter (Home Sweet English).

Dítě se učí chápat samo sebe a svoji vlastní jedinečnost. Žáček, lektor a rodinní příslušníci jsou v procesu učení rovnocennými partnery.

Děti se proměňují do jiných osobností, zvířat a věcí, aby rozvíjely svou zvídavost a fantazii a také zájem o jazyk. A tak stavíme první pevné základy pro pozdější skutečné učení jazyka.

Děti jsou oceňovány i při malém úspěchu dle behaviorismu. Špatná zkušenost je součástí poznání, tudíž je vnímána pozitivně. V učení je neméně důležitá.

Učení probíhá v kooperaci s rodiči. Přizpůsobuje se potřebám konkrétní skupiny. Efektivita učení se dostaví opakováním, aplikací nově nabitých zkušeností do života a následné posilování při každodenních činnostech. Cíleně je také posilována jak obrazová, sluchová, tak prožitková paměť.

Pozornost je také věnována vědomému řízení emocionálních stavů – neuroasociacím – tzv. tvorbou VNITŘNÍCH MAP.

TYPY vnitřních map V OBLASTI UČENÍ:

  • spíše OBRAZOVÁ: spíše obrazy, v knize si dítě pamatuje pozici a tvar napsaných slov.

  • spíše AUDITIVNÍ: dítě si pamatuje zvuky, melodie, dává přednost mluvenému slovu před četbou učebnice.

  • spíše KINESTETICKÁ (pocitová): prožívání v sobě, vlastní emoce a pocity, doteky.

Na stejných pohádkách a písničkách vyrůstají děti v mateřských školách na Novém Zélandu.

Program se věnuje také rozvoji řečového projevu, paměti, koncentrace, logiky, grafomotoriky, sociální inteligence, ale také odvěkým pravdám, historii, zeměpisu, moudrosti přírody.

Lektor: Mgr. Michaela Walter

Výše příspěvku na lekci ve skupině max. 8 dětí: 250 Kč/90 min. za dítě (v ceně jsou zahrnuty učební materiály pro práci domů a občerstvení).

Výše příspěvku na lekci ve skupině max. 3 dětí: 350 Kč/60 min. za dítě (v ceně jsou zahrnuty učební materiály pro práci domů a občerstvení).

Výše příspěvku na lekci ve skupině max. 2 dětí: 400 Kč/60 min. za dítě (v ceně jsou zahrnuty učební materiály pro práci domů a občerstvení).

Výše příspěvku na individuální lekci: 750 Kč/60 min. za dítě (v ceně jsou zahrnuty učební materiály pro práci domů a občerstvení).

Rodiče mají možnost zapůjčení dětských anglických knih v naší knihovně za příspěvek 300,-- Kč/rok.