Zaměstnání

ČLENSTVÍ DOBROVOLNICTVÍ ZAMĚSTNÁNÍ

Pokud Vás následující pracovní pozice osloví, ozvěte se nám. Všechny pracovní pozice jsou zatím uzavírány na DPČ.

MOBILNÍ TETA, BABIČKA ČI DĚDEČEK - ve spolupráci s Poználkovem vypomáhají rodičům s nepravidelným hlídáním dětí. Pozitivní a empatický přístup k dětem je vstupní branou k této práci.

ASISTENT/KA IVP - doprovází dítě a zajišťuje veškerou potřebnou péči během aktivit v dětské skupině dle individuálního vzdělávacím programu dítěte (dále „IVP“). Asistenta si vybírají ve spolupráci s Poználkovem rodiče dítěte. Asistent je spolu s dítětem součástí miniškolky Poználkova, kde se dítě v rámci IVP vzdělává a všestranně rozvíjí po dohodnutou dobu. Více na IVP.

FYZIOTERAPEUT/KA, CVIČITEL/KA - vytváří cvičební program pro rodiče s dětmi od narození. Předpokladem je vzdělání v oboru fyzioterapie či tělesné výchovy.

LEKTORKA HUDEBNÍ VÝCHOVY - předpokladem pro tuto práci je ovládat hru alespoň na 1 hudební nástroj a umění naučit děti vnímat taje hudby.

Více informací na jednom z našich kontaktů.