Psychosociální poradenství

Poradenství rodinám s dítětem s postižením a sourozencům sourozenců s postižením

více: FB: Mimořádní sourozenci, web: bit.ly/mimoradnisourozenci

Psychosociální poradenství poskytuje potřebné informace, reflexi, motivaci k seberozvoji či aktivnímu řešení krizové situace a možnosti seberealizace všem lidem, kteří se rozhodli přizvat ke svému životu někoho druhého.

Zvláštní důraz klade na řešení otázek, se kterými se potýkají lidé s mentálním postižením a autismem a jejich rodiny, sourozenci a opatrovníci v dětství, v dospělosti, i ve stáří.

Mezi témata, kterým se nevyhýbá, ale bude je s Vámi řešit, patří:

· zdravotní a sociální péče, sociální podpora v rámci ČR,

· lidská práva,

· rodinné a mezilidské vztahy,

· pracovně-právní vztahy, vztahy na pracovišti,

· existenciální a spirituální otázky.

Respektované zásady ve vztahu ke klientovi:

  • profesionalita,

  • holistický přístup,

  • otevřené, bezpečné a diskrétní prostředí,

  • nezávislost,

  • respektování přání klienta.

Co najdete za dveřmi poradny Poználkova:

  • okamžitou sociální pomoc, pomoc při uplatňování vlastních práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc, při vyplňování formulářů, sestavování dopisů atd., případně též asistenci při jednání na úřadech apod.) či kontaktu na další odborníky v pomáhajících profesích,

  • dlouhodobou sociálně-terapeutickou pomoc prostřednictvím případové práce.

Pro více informací kontaktujte Michaelu Walter na mailu poznalkov@gmail.com.