Supervize

Co to znamená supervize?

• organizovaná příležitost k reflexi,

• nadhled“ nebo „nejlepší představa“,

• prevence proti vyčerpání tzv. BURN-OUT EFEKTU,

POMOC A PODPORA pro ty, kteří sami pomáhají,

• pomoc v profesním růstu,

• nedílná součást práce nejen v pomáhajících profesích,

• součást personálního řízení

nebo

• samostatná doplňující forma podpory kvality a rozvoje.

Také pomáhá:

• očistit se od negativních emocí, porozumět lépe situaci,

• řešit konflikty ne agresí či únikem, ale komunikací vedoucí k hlubšímu dorozumění,

• zachovat si objektivitu,

• hledat řešení tam, kde mnohdy zůstáváme v psychologické obraně

a místo obtížné domluvy hledáme viníky a sankce.

Co je BURN-OUT EFEKT?

• stav emočního a tělesného vyčerpání doprovázeného, který se projevuje:

- ztrátou zájmu o práci,

- nedůvěrou k druhým,

- depersonalizaci klientů, zákazníků,

- ztrátou altruistického postoje,

- hlubokými depresivními pocity vlastního selhání,

- nedůvěrou v sebe sama. (Havrdová, 1999)

SUPERVIZOR

- člověk stojící mimo vztah klient, zákazník – pracovník,

- odborník na vedení poradenského rozhovoru.

SUPERVIZANT

- jednotlivec nebo tým v organizaci, firmě.


CÍL SUPERVIZE

• řešení konfliktů v týmu,

• vytváření optimálně fungujícího manažerského týmu,

• pomoc vedoucím pracovníkům v náročných změnách,

• vycházet co nejlépe s podřízenými a podřízeným optimálně komunikovat s vedením,

• snížení stresu,

• reflexe a podpora v rozhodování o aktuální situaci.

Pro více informací kontaktujte Michaelu Walter na mailu poznalkov@gmail.com.